โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ผู้บริหาร

นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2021
ปรับปรุง 13/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 35831
Page Views 39409
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 889104
2 โรงเรียนสามหมอวิทยา ศรีสำราญ คอนสวรรค์ 044109917
3 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โนนคูณ คอนสาร 0448-10613
4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ละหาน จัตุรัส 044-890559
5 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 044-056164
6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น บ้านแท่น
7 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 044-897109
8 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก เทพสถิต 044857108
9 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ 044-056708
10 โรงเรียนชีลองวิทยา ชีลอง เมืองชัยภูมิ 835814
11 โรงเรียนภูพระวิทยาคม นาเสียว เมืองชัยภูมิ 095-2283555
12 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ 044-899115
13 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ
14 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044-811162
15 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ 044882100