ผู้บริหาร

นายจักรกริช แก้ววงษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2021
ปรับปรุง 31/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 99564
Page Views 123780
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 889104
2 โรงเรียนสามหมอวิทยา ศรีสำราญ คอนสวรรค์ 044109917
3 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โนนคูณ คอนสาร 0448-10613
4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ละหาน จัตุรัส 044-890559
5 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 044-056164
6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น บ้านแท่น
7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เจาทอง ภักดีชุมพล 044133112
8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 044-897109
9 โรงเรียนคูเมืองวิทยา กุดชุมแสง หนองบัวแดง
10 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก เทพสถิต 044857108
11 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ 044-056708
12 โรงเรียนชีลองวิทยา ชีลอง เมืองชัยภูมิ 835814
13 โรงเรียนภูพระวิทยาคม นาเสียว เมืองชัยภูมิ 095-2283555
14 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ 044-899115
15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ
16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044-811162
17 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 044106118
18 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ 044882100