โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
วารสารโรงเรียน
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65