วารสารโรงเรียน
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันพระบรมราชชนก
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 47 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 “เริงรมย์เกมส์”
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ สำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
พิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 65
พิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ที่ประสบภัยน้ำท่วม
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65