วารสารโรงเรียน
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองจะบก ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และผลงานของโรงเรียน ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2565
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
กิจกรรมมหกรรมดนตรีปันสุข ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดโคกหินตั้ง ณ วัดโคกหินตั้ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (การปลูกต้นไม้) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
การสอบแข่งขันเคมี Chaiyaphum Chemistry Test 2022 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
โครงการทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา และเนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมคลินิกกีฬาสัญจร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักกีฬาและนันทนาการ สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนิน โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินนานาชาติฯ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
โครงการ “มหกรรมติวเข้มแนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 65
กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดโคกหินตั้ง ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 65
กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยบำรุงวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65