วารสารโรงเรียน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
และได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กหญิงจิราวรรณ อินทวังโส
ผู้ฝึกสอน : นางสาวรุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์
สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กชายธนภัทร เดือนเด่น
ผู้ฝึกสอน : นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวดวงกมล อุเทนสุด
ผู้ฝึกสอน : นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
3. การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส
ผู้ฝึกสอน : นายยุทธนา ดอมไธสง
 สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
#การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน_ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
#สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
#ประจำปีการศึกษา_2565
#วันที่_8_พฤศจิกายน_2565
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,15:39   อ่าน 40 ครั้ง