วารสารโรงเรียน
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองจะบก ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
วันที่ 26 สิงหาคม 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองจะบก ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ โดยมีพระมหาเอกลักษณ์ ขนฺติธมฺโม และพระประวิทย์ กนฺตวิชโช เป็นพระวิทยากรการอบรมในครั้งนี้
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#อบรมคุณธรรมจริยธรรม
#ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#วัดหนองจะบก
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,12:54   อ่าน 23 ครั้ง