วารสารโรงเรียน
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และผลงานของโรงเรียน ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2565
 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว สพม.ชัยภูมิ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และผลงานของโรงเรียน 
         ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:02   อ่าน 32 ครั้ง