วารสารโรงเรียน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามหัวข้อการจัดงาน "เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG: Bio-Circular Green Economy" โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้  
นางทองม้วน  พิขุนทด หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดงาน และนายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม กล่าวเปิดงาน
การเล่าประวัติวันวิทยาศาสตร์ โดย นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
การแสดง จำนวน 2 รายการ ชื่อชุดการแสดง คือ “ฝากใบลา” และ “K-POP Cover Dance” ฝึกซ้อมโดย ครูปุณญาดา ไทยน้อย
การประกวด Science Show 
การประกวดเครื่องบินกระดาษพับ
การประกวดยิงจรวดขวดน้ำ
การประกวดโยนไข่ไม่แตก
การประกวดชุดรีไซเคิล
การมอบรางวัล ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชัยภูมิ และนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 ณ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ

-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,13:27   อ่าน 34 ครั้ง