วารสารโรงเรียน
กิจกรรมมหกรรมดนตรีปันสุข ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 13 สิงหาคม 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมดนตรีปันสุข โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง “บำเหน็จณรงค์บ้านเฮา”
กิจกรรมการแสดง “Cover Dance”
        ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรกีฬา และนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ 
 ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#มหกรรมดนตรีปันสุข
#สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ

-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,09:43   อ่าน 26 ครั้ง