วารสารโรงเรียน
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดโคกหินตั้ง ณ วัดโคกหินตั้ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวพรรณ  ตอพล, นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย, นางสาวรุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์ และนางสาวพัชรพร พูลมาก 
         นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้แก่ นายศุภกร  เทือกภา และ นางสาวกาญจนา  ลาดรัมย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้ารับทุนการศึกษา
        นำตัวแทนนักเรียนร่วมทำการแสดง รำถวายพระพรชุด “ฟ้อนหิมพานต์ส่งพรพระแม่ฟ้ามิ่งสยาม”
       และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดโคกหินตั้ง 
 ณ วัดโคกหินตั้ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#วัดโคกหินตั้ง

-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,22:29   อ่าน 26 ครั้ง