วารสารโรงเรียน
การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
วันที่ 7 สิงหาคม 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิให้สูงขั้น
        และได้มอบหมายให้นางสาวพัชรพร  พูลมาก ตำแหน่ง พนักงานราชการ นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จำนวน 3 ราย เข้าร่วมการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11 
 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์
 
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2565,18:24   อ่าน 25 ครั้ง