วารสารโรงเรียน
โครงการทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา และเนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 สิงหาคม 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย หัวหน้างานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน พร้อมด้วย นางสาวสำเนียง  สุวรรณานุรักษ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, นางสาวอินทราพัชร  บุญบรรจง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา และเนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า 
ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#วัดโคกหินตั้ง
#กิจกรรมทำบุญตักบาตร
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,13:02   อ่าน 18 ครั้ง