วารสารโรงเรียน
โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565  
          นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้มอบหมายให้ นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย ครูผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิต นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 
          ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำด้านการป้องกันโรคเอดส์ ด้านการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ด้านการใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน มีเจตคติ ค่านิยม จิตสำนึก ตระหนัก รู้จักป้องกัน มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและลดพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#ขอขอบคุณ
#บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
#สำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะ

------------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,12:20   อ่าน 3 ครั้ง