วารสารโรงเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
 เวลา 10.30 น.
            โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมจัด “กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565” ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
            โดยผลคะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้
เบอร์ 2 พรรคคะ - วะ – โต
นายเกียรติศักดิ์ บนขุนทด หัวหน้าพรรค
ได้คะแนน 44  คะแนน
เบอร์ 1 พรรคตับ พรรคไต พักใจไว้ที่เรา 
นางสาวรีราวาดี ทัศกุล หัวหน้าพรรค
ได้คะแนน 42 คะแนน
 
#ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
#ประธานนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
--------------------------------------------------------------------
          การจัดกิจกรรมนี้คณะครู และนักเรียนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,16:16   อ่าน 6 ครั้ง