วารสารโรงเรียน
มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 12 มกราคม 2566
 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรรเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 38 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท
ณ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
#กสศ.
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,15:18   อ่าน 245 ครั้ง