วารสารโรงเรียน
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/หน่วยงานได้รับความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตได้ รวมถึงได้เข้าชมสถานที่บริเวณใกล้เคียง คือ เขายายเที่ยง และวัดหลวงพ่อโต
ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#ทัศนศึกษา
#ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคอง
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit

 
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:26   อ่าน 122 ครั้ง