ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอภิชญา เสนารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาแก่ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมค่ะ
 
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#ทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,09:32   อ่าน 26 ครั้ง