ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียน และหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามหัวข้อการจัดงาน "เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG: Bio-Circular Green Economy" โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 13 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
5. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
6. การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ
7. การแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล
8. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
9.การแข่งขันประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์
10. การแข่งขันประกวดจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
11. การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
12. การแข่งขันประกวด Science Show
13. การแข่งขันอีสปอร์ต (ROV)
และขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ ได้ที่ 

 https://forms.gle/njhXDbcKpqjVCsCQ9

ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ฟรี

#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ

-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,09:36   อ่าน 49 ครั้ง