โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก
วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ณ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,16:46   อ่าน 8 ครั้ง