ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 ประชาสัมพันธ์  
เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ะหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 
#สอบกลางภาค
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
--------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,15:05   อ่าน 57 ครั้ง