ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรม "การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475"
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรม "การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475"

โดยสามารถทำแบบทดสอบความรู้ ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475" ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่
https://forms.gle/rsFefmsQ1B3Kb45Q8
ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ฟรี


#24มิถุนายน2475
#การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,16:34   อ่าน 66 ครั้ง