ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานของสุนทรภู่" เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานของสุนทรภู่" เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://forms.gle/huKjicHzhJX8HdNm6 ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ฟรี #กิจกรรมวันสุนทรภู่ #โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,09:42   อ่าน 67 ครั้ง