ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2565 และได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 
โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564  โดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,11:12   อ่าน 73 ครั้ง