โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 17 -21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

กำหนดการสอบของแต่ละรายวิชา ตามวันเวลา ที่คุณครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้นัดหมาย
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,11:56   อ่าน 6 ครั้ง