โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อน กำหนดการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศจากโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการเดิม :  25 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยนเป็น :  13 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะแจ้งอีกครั้ง

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,15:23   อ่าน 1 ครั้ง