ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิดโรงเรียนด้วยกรณีพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดโรงเรียนด้วยกรณีพิเศษ
       โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมแจ้งปิดโรงเรียนด้วยกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องด้วย วันครูแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยเปิดเรียนตามปกติในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 
       ขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านทำงานตามที่ครูผู้สอนได้มอบหมาย และโรงเรียนจะทำการสอนชดเชยตามจำนวนวันที่ปิดในโอกาสต่อไป 
 
#วันครูแห่งชาติ
#16มกราคม
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
--------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,11:59   อ่าน 101 ครั้ง