โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
เลื่อน กำหนดการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
โควต้ารอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
มอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64