โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK
วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครู นักเรียน ภารโรง แม่ค้า และคนขับรถขับส่งนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆของโรงเรียน ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมาขภาพตำบลโคกเริงรมย์ เป็นผู้บริการตรวจให้ เพื่อรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,12:48   อ่าน 55 ครั้ง