ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
          โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอขอบคุณ นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ณ บริเวณภายใน และภายนอกอาคารเรียน รวมถึงบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
---------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,22:40   อ่าน 7 ครั้ง