ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนา​ศักยภาพ​แกนนำสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ
อบรมพัฒนา​ศักยภาพ​แกนนำสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ 6-8 มิ.ย.65 
1.นางสาวเกศรินทร ญาติพิมล ม.4
2.นางสาวอภิชญา เสนารักษ์ ม.4
3.นางสาวเสาวลักษณ์ ใจวรรณ ม.5
4.นางสาวณัฐพร ภิรมย์ยา ม.5
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,15:06   อ่าน 7 ครั้ง