โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือ หาข้อสรุป และร่วมเสนอแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,15:29   อ่าน 53 ครั้ง