ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้างสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 น. 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้างสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,22:19   อ่าน 16 ครั้ง