โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของสถานที่ ก่อนเปิดเรียน 2/2564
ทางคณะครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ร่วมกับ อบต.โคกเริงรมย์ ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโดยรอบของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,15:03   อ่าน 8 ครั้ง