โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
มอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
ในวันศุกร์  ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 
ได้ดำเนินการมอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 14 คน 
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,12:24   อ่าน 6 ครั้ง