ภาพกิจกรรม
การทดสอบและสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้นายศุภกานต์ ปลื้มใจ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 7 คน เข้ารับการทดสอบและสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#นักศึกษาวิชาทหาร
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,14:26   อ่าน 15 ครั้ง