ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2566
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
#ประจำปีการศึกษา2565
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1Kjy8v5m9Kd0Q__3j02uTgcH0XBCkHgHq?usp=sharing
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,01:26   อ่าน 16 ครั้ง