ภาพกิจกรรม
การจัดซื้อหนังสือเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#หนังสือเรียน
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,00:57   อ่าน 12 ครั้ง