ภาพกิจกรรม
การจัดหาครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  พร้อมรับการเปิดเทอม 1/2566 โดยได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม รวมถึงผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง   
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,00:46   อ่าน 25 ครั้ง