ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
      โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย มรรควัน ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์ มุลม่อม และนายสมบุญ พิไลกุล เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม เช่น
กิจกรรมเดินทางไกล
กิจกรรมฐานผจญภัย
กิจกรรมประกอบอาหาร
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมอำลา-คำมั่นสัญญา
 
#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2566,13:14   อ่าน 124 ครั้ง