ภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองแค อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองแค อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาวอภัสรา รอดสันเทียะ ที่ได้บรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,16:47   อ่าน 34 ครั้ง