ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ณ สำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ
ณ สำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#สำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม
----------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,16:37   อ่าน 18 ครั้ง