ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 “เริงรมย์เกมส์”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 “เริงรมย์เกมส์” (วันที่ 2) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
การเดินขบวนพาเหรด นำโดย ผู้ถือป้ายโรงเรียน, ดรัมเมเยอร์โรงเรียน, วงโยธวาทิตโรงเรียนบำเหน็จณรงค์, ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนนักกีฬาสีชมพู และขบวนนักกีฬาสีน้ำเงิน 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 “เริงรมย์เกมส์” โดยได้รับเกียรติจาก นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เป็นประธานในพิธี, นายจำนงค์ พับขุนทด ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน, นายระพิน นวลกิ่ง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนผู้ปกครอง), นายกิตติศักดิ์ ทานสละ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ), พระปลัดอนันต์ โชติวังโส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์), นายโสฬส  ไทยอาสา, นางสาวสาวิตรี เรียงเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเริงรมย์, นางสาวสุภมาส ธรรมโสภารัตน์  หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ, นายสุวัฒน์ พงษ์สุวรรณ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คนที่ 1, นายอรุพงษ์ จวบศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์, นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา, นางสาวยุพิน แก้วจัตุรัส ผู้แทนกำนันตำบลโคกเริงรมย์, นายสุมาต อยู่จัตุรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  บ้านโคกเริงรทย์, นายสวัสดิ์ ทรัพย์เอี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  บ้านหินตั้ง, นางสาวอริยา สิงห์นอก ตัวแทนบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตารช์ จำกัด และนางพิราวรรณ ยะปะนันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3พ รุ่งเรืองศึกษาภัณฑ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 “เริงรมย์เกมส์” 
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 ในประเภทกีฬาฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, ชักเย่อ, ฟุตซอลชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ และกรีฑา
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 “เริงรมย์เกมส์”
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565 จนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
#การแข่งขันกีฬาภายใน
#ปีการศึกษา_2565
#เริงรมย์เกมส์
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
______________________________________
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit

ดูภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1VgEKqKHo_Kv2sHVt5WHLsgvtrBOLFkHh?usp=sharing
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,14:41   อ่าน 26 ครั้ง