ภาพกิจกรรม
วิศวกร นายช่าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าสำรวจ ตรวจสอบอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง
วันพุธ ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ วิศวกร นายช่าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าสำรวจ ตรวจสอบอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำแบบรูปรายการประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง ใช้ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,17:39   อ่าน 90 ครั้ง