ภาพกิจกรรม
ร่วมทำการแสดงชุดระบำสุโขทัย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมเข้าร่วมทำการแสดงชุดระบำสุโขทัย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 
ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#งานประเพณีลอยกระทง
#ประจำปี_2565
#วัดโคกหินตั้ง
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,14:31   อ่าน 48 ครั้ง