ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี
วันที่ 19 กันยายน 2565  
 นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี
โดยได้รับเกียรติจาก
 นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ (ประธานกรรมการ)
 นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารสถานศึกษา)
 ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ (กรรมการและเลขานุการ)
เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
#การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
#ตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสถานศึกษา
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,13:50   อ่าน 17 ครั้ง