ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
วันที่ 14 กันยายน 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จำนวน 30 ราย เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
ณ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคมฯ
#สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเริงรมย์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,13:34   อ่าน 16 ครั้ง