ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบำเหน็จณรงค์
วันที่ 13 กันยายน 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวสมควร ชอบใหญ่ และนายประเสริฐศักดิ์  ประกอบดี นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จำนวน 4 ราย ได้แก่
นายนิธิศ  มีโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววริศรา กล้าสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวณัฐพร ภิรมย์ยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวยุพิน พลขุนทด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย อำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบำเหน็จณรงค์
 ณ ห้องประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบำเหน็จณรงค์
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,12:10   อ่าน 10 ครั้ง