ภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา และเนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 10 กันยายน 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย, นางสาวรุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์, นางสาวพัชรพร พูลมาก, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, และอุบาสก อุบาสิการ่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา และเนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ 
ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#ทำบุญตักบาตร 
#วัดโคกหินตั้ง
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,11:58   อ่าน 12 ครั้ง