ภาพกิจกรรม
การอบรมยุวชนจราจร ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายจราจรและวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
วันที่ 6 กันยายน 2565 
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้ารับการอบรมยุวชนจราจร ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายจราจรและวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#อบรมยุวชนจราจร 
#สถานีตำรวจทางหลวง6กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวง 
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,09:44   อ่าน 16 ครั้ง