โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ยินดีต้อนรับ
นายจักรกริช แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ด้วยความยินดียิ่ง
22 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,17:38   อ่าน 25 ครั้ง