ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคลินิกกีฬาสัญจร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักกีฬาและนันทนาการ สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกกีฬาสัญจร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักกีฬาและนันทนาการ สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โดยปลูกฝังทัศนคติต่อการเป็นนักกีฬาที่ดี ปรับพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาได้ตามสภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความสามัคคีในการเล่นกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  
 ณ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ในการนี้ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ขอขอบคุณวิทยากร ที่ได้ให้ความรู้ และทักษะในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทฟุตซอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ แก่นักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมค่ะ ⛳️ ⚽️ ⚾️ ⛹️‍♀️
 
#สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
--------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
 
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,09:28   อ่าน 18 ครั้ง