ภาพกิจกรรม
โครงการ “มหกรรมติวเข้มแนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565  
          นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมติวเข้มแนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท บีไวส์โรจนพัฒน์ จำกัด เพื่อเป็นการแนะแนวเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ในระบบ TGAT TPAT และเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ ความเข้าใจ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับระบบดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,13:37   อ่าน 60 ครั้ง